Публичная информация

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання"

2. Код за ЄДРПОУ

05409685

3. Місцезнаходження

54028, Миколаїв, Космонавтiв, 81

4. Міжміський код, телефон та факс

(0512)67-41-65 (0512)67-51-64

5. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.nzsfo.com.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

 

 

II. Текст повідомлення

Згiдно наказу голови правлiння №10к вiд 26.10.2015р. звiльнено посадову особу головного бухгалтера Долгову Вiкторiю Анатолiївну. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0,000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття особистих даних згоди не надавала. На посадi перебувала з 03.12.2012р. Замiсть посадової особи нiкого не призначено.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Голова правлiння

 

 

Васильєв Олександр Iванович

26.10.2015